Lista za Gradsko vijeće Grada Kutine, zaokruži broj 2
Lista za gradonačelnika Grada Kutine, zaokruži br. 1
gradonačelnik Zlatko Babić i zamjenica gradonačelnika Ivana Grdić