Projekt koji možemo slobodno reći da znači život za sva prigradska naselja Grada Kutine, vrijedan gotovo 500 milijuna kuna uskoro će krenuti u izvođenje radova jer su potpisani prvi ugovori s izvođačima radova u projektu Aglomeracija Kutina. U otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova odabrani su Aquaterm d.o.o. iz Karlovca (za Lot 1), Elektocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada i Vodoprivreda Novska d.o.o. iz Novske (za Lot 2). Nakon potpisivanja ugovora započeti će radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje na Aglomeraciji Kutina. Projekt obuhvaća izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području aglomeracije Kutina (naselja Repušnica, Kutina, Kutinska Slatina, Šartovac, Husain, Batina, Ilova) kao i ulaganja u sustav javne vodoopskrbe na području koje se nalazi u obuhvatu VP Moslavačka Posavina (naselja Ciglenica, Mikleuška, Repušnica, Kutina, Husain, Batina, Gojlo, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Šartovac, Brinjani, Stupovača). Ukupna vrijednost Projekta je 390.731.725 kn od čega 262.967.283 kn čine bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda, a vrijednosti ugovora koji su danas potpisani iznosi 185.572.763,26 HRK. Uskoro očekujemo završetak postupaka javne nabave i za ostale planirane radove u sklopu ovog projekta.