Danas se održava 24. sjednica gradskog vijeća grada Kutine, a jedna od tema sjednice je prijedlog Proračuna grada Kutine za 2016. godinu, na koji je HSLS Kutina podnio dva amandmana, u kojima traži da se sufinancira sa 50 % kupnja udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu sa područja grada Kutine, što bi iznosilo oko milijun kuna, te da se osiguraju izdavanja u iznosu od 300 tisuća kuna za povećanje zdravstvenog standarda odnosno za drugi tim hitne pomoći u Kutini, kako vrata hitne pomoći nikada ne bi bila zatvorena građanima, kao što su to bila tijekom 2015. godine, kada je prvi tim bio na terenu.

Kutina, 07.12.2015. godine

KLUB VIJEĆNIKA HSLS-a

GRAD KUTINA
Gradsko vijeće
n/r Predsjednika gosp. Drage Bojića
Trg kralja Tomislava 12/1
44320 KUTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Grada Kutine za 2016. godinu, amandmani – dostavlja se

Poštovani,

primite na znanje da Klub vijećnika HSLS-a sukladno članku 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine i čl. 38. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) predlaže sljedeće amandmane na Prijedlog proračuna Grada Kutine za 2016. godinu:

1. Predlažemo otvaranje nove stavke: Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, PROGRAM 1006 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100002 SOCIJALNA SKRB, Izvor KOMUNALNA NAKNADA, konto 372, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna sa iznosom od 1.000.000,00 kn.

– Subvencija kupnje knjiga za osnovnu školu

Potrebna sredstva za predmetni amandman predlažemo umanjiti na stavkama:

– Razdjel 013 Upravni odjel za gospodarstvo i financije, Glava 01 Upravni odjel za gospodarstvo i financije, PROGRAM 1001 RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, Aktivnost A100008 RAZVOJNA AGENCIJA MRAV, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 500.000,00 kn.

– Razdjel 011 Gradonačelnik i gradsko vijeće, Glava 01 Gradonačelnik i gradsko vijeće, PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3293, Reprezentacija umanjiti za iznos od 50.000,00 kn.

– Razdjel 011 Gradonačelnik i gradsko vijeće, Glava 01 Gradonačelnik i gradsko vijeće, PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3299, Izdaci za suradnju s drugim gradovima umanjiti za iznos od 40.000,00 kn.

– Razdjel 012 Stručna služba i opći poslovi, Glava 01 Stručna služba i opći poslovi, PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3233, Usluge promidžbe i informiranja umanjiti za iznos od 40.000,00 kn.

– Razdjel 012 Stručna služba i opći poslovi, Glava 01 Stručna služba i opći poslovi, PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3237, Intelektualne i osobne usluge umanjiti za iznos od 130.000,00 kn.

– Razdjel 012 Stručna služba i opći poslovi, Glava 01 Stručna služba i opći poslovi, PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST, Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3237, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja umanjiti za iznos od 130.000,00 kn.

– Razdjel 012 Stručna služba i opći poslovi, Glava 01 Stručna služba i opći poslovi, PROGRAM 1007 INFORMIRANJE, Aktivnost A100002 INFORMIRANJE GRAĐANA, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3299, Dodatno informiranje u iznosu od 40.000,00 kn.

– Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, PROGRAM 1003 POTREBE GRADA U KULTURI, Aktivnost A100011 KUTINSKO LJETO, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3299, Kutinsko ljeto umanjiti za iznos od 70.000,00 kn.

2. Predlažemo uvećanje stavke: Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, PROGRAM 1006 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100001 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA, Izvor KOMUNALNA NAKNADA, konto 363, Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 300.000,00 kn.

– Povećanje zdravstvenog standarda kroz ustanove

Potrebna sredstva za predmetni amandman predlažemo umanjiti na stavkama:

– Razdjel 014 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Glava 01 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, PROGRAM 1007 OBNOVA I IZGRADNJA PARKOVA, Kapitalni projekt K100003 PARK KOD DOMA ZDRAVLJA-IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA I JAVNO VJEŽBALIŠTE, Izvor KAPITALNI PRIHODI, konto 421, Građevinski objekti u iznosu od 150.000,00 kn.

– Razdjel 014 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Glava 01 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, PROGRAM 1007 OBNOVA I IZGRADNJA PARKOVA, Kapitalni projekt K100003 PARK KOD DOMA ZDRAVLJA-IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA I JAVNO VJEŽBALIŠTE, Izvor KAPITALNI PRIHODI, konto 426, Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 15.000,00 kn.

– Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, PROGRAM 1003 POTREBE GRADA U KULTURI, Aktivnost A100014 JAVNE PRIREDBE, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3299, Izdaci za javne priredbe umanjiti za iznos od 50.000,00 kn.

– Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, PROGRAM 1003 POTREBE GRADA U KULTURI, Aktivnost A100014 JAVNE PRIREDBE, Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, konto 3299, DOŽINKY umanjiti za iznos od 25.000,00 kn.

– Razdjel 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, PROGRAM 1006 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB, Aktivnost A100001 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA, Izvor KOMUNALNA NAKNADA, konto 3811, Povećanje zdravstvenog standarda kroz udruge umanjiti za iznos od 60.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE:

Klub vijećnika HSLS-a smatra da u ovim teškim vremenima pogođenim krizom treba pomoći građanima našeg grada koji imaju školsku djecu kroz sufinanciranje 50 % sredstava za kupnju udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu s područja grada Kutine što iznosi oko 1.000.000,00 kuna.

Pošto već postoji stavka pod nazivom povećanje zdravstvenog standarda, po saznanjima oko 200.000,00 kuna će neiskorišteno ostati na toj stavci, te mi predlažemo da se na taj preostali iznos i tu stavku doda još 300.000,00 kuna za drugi tim hitne pomoći, koji bi se sastojao od četiri medicinske sestre. Ukupan trošak za rad tih četiri medicinskih sestara godišnje iznosi oko 500.000,00 kuna, te bi na taj način omogućili da vrata hitne pomoći u Kutini uvijek budu otvorena i da naši sugrađani mogu na vrijeme dobiti uslugu hitne pomoći.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KLUBA
VIJEĆNIKA HSLS-a:
Davor Kljakić, mag. ing. traff.