U popisu ugovora Grada Kutine s tvrtkama iz 2015. godine pronašli smo ugovor potpisan 05.01.2015. godine sa tvrtkom Quintana komunikacije.

Sklopljeni ugovor između navedenih stranaka napravljen je u svrhu pružanja usluga za odnose s javnošću i strateškom komuniciranju.

Cijena pružanja usluge iznosi 4.100,00 kuna mjesečno bez PDV-a na 1 godinu. Što bi značilo da za godinu dana Grad Kutina plaća preko 60.000 kuna s PDV-om za usluge odnosa s javnošću.

Postavljamo pitanje da nam gradonačelnik Kutine objasni o kakvom se to ugovoru radi, šta piše u ugovoru? O kakvim se uslugama radi i za koga se one pružaju?

Isto tako nas zanima sa koje stavke u Proračunu grada Kutine je navedena stavka plaćena.

Tražili smo pisani odgovor gradonačelnika Kutine i kopiju ugovora.

Kopiju ugovora nismo dobili, a gradonačelnik Kutine nam je rekao da su to usluge koje on konzumira kako bi se naučio voditi konferenciju za novinare i kako bi se stručno usavršavao u strateškom komuniciranju i da to i drugi gradovi rade.

Smatramo da bi gradonačelnik Kutine ukoliko se želi stručno usavršavati sam trebao snositi troškove usavršavanja, a ne rasipati novce poreznih obveznika kako bi on naučio održavati konferencije za novinare.

Ovim putem pitamo sve građane Grada Kutine:

Da li smatrate da se gradonačelnik za svoje potrebe treba stručno usavršavati novcem svih poreznih obveznika ili je u ovo vrijeme moralno da se za svoje potrebe usavršava svojim novcem?