Danas je održana 24. sjednica gradskog vijeća grada Kutine, na kojoj je ponovno bilo burno. Sa jedanaest glasova za, sedam glasova protiv i jednim suzdržanim glasom usvojen je Proračun grada Kutine za 2016. godinu. HSLS Kutina je predložio, a gradonačelnik grada Kutine odbio dva amandmana na proračun, prvi za sufinanciranje sa 50 % kupnju udžbenika za sve učenike osnovnih škola na području grada Kutine i drugi kojim smo tražili da grad financira drugi tim hitne pomoći.

Tri vijećnika HSLS-a su ovog puta uspjela postaviti pitanje, ali gradonačelnik nije odgovorio niti na jedno, već je prozivao vijećnike da lažu, te čak i povisivao ton na njih.

Vijećnik HSLS-a Marijan Balaško postavio je pitanje vezano za naplatu kazne na parkiralištima u Kutini. Zadnjih par dana u medijima se može čuti kako su u Ministarstvu gospodarstva pokrenuli veliku analizu i inspekcijski nadzor gradova koji prodaju dnevne karte vozačima čim prekorače vrijeme parkiranja. Stav ministarstva je da se treba platiti samo prekoračeno vrijeme, i da se ne može za nekoliko minuta prekoračenja vremena parkiranja naplatiti kazna u iznosu od 100,00 kuna. Prvi na udaru inspekcije je Zagreb koji će posjetiti inspekcija, a koji je i rodonačelnik tih ideja. Ostali gradovi su također preuzeli model naplate dnevne karte, međutim inspekcija je prošli mjesec srušila taj model u Opatiji i Crikvenici. Ukoliko bi davatelj usluge inzistirao na plaćanju usluge koju potrošač nije tražio treba ga prijaviti državnim inspektorima, a prekršitelj može biti kažnjen novčanom kaznom do 100.000,00 kuna.
Pitanje je glasilo: Da li je grad Kutina upoznat s tim i što misli napraviti s obzirom da još uvijek naplaćuje navedene kazne, a što je protuzakonito?

Gradonačelnik je u svom odgovoru bio vrlo bezobrazan i ponovno je počeo prozivati HSLS, na što mu je vijećnik Balaško odgovorio da ga ne zanimaju njegovi politički govori, nego konkretno što će poduzeti da se ne radi protuzakonito.

Drugo pitanje bilo je vezano za zastavu RH koja se nalazi na gradskom trgu, odnosno zašto na gradskom trgu u Kutini već duže vrijeme nije izvješena zastava Republike Hrvatske, već samo vijore zastava grada Kutine i Europske unije, dok je srednje mjesto prazno. Da li grad Kutina više nije u Republici Hrvatskoj?
Odgovor je glasio da je zastava oštećena, te da zato nije izvješena.

Nakon toga pitanja je postavio predsjednik HSLS-a Kutina Davor Kljakić, koji je gradonačelnika Kutine upoznao sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije kojim se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Posebno teški oblik diskriminacije je diskriminacija na osnovu političkog opredjeljenja.
Vijećnik Kljakić je konstatirao kako imamo saznanja, a gradonačelnik Kutine neka kaže da li je to istina, da je određenim osobama u gradskoj upravi grada Kutine sa danom 01.11.2015. godine povećan koeficijent za plaću, odnosno da im je osjetno povećan osobni dohodak.

Prvo pitanje je glasilo: Kojim djelatnicima, koliko njih ukupno i po kojim kriterijima je podignut koeficijent za plaće, odnosno osobni dohodak, te zašto ostalim djelatnicima u gradskoj upravi nije podignut koeficijent za plaću, odnosno osobni dohodak?

Drugo pitanje bilo je vezano za časopis Kutina-naš grad, kojim se na trošak svih građana reklamira naš gradonačelnik.
Pitanje je glasilo: Kako se u časopisu Kutina-naš grad vrši oglašavanje stranaka, može li se i HSLS oglašavati u časopisu Kutina-naš grad, kolika je cijena jedne stranice i kome se trebamo javiti?
Pitanje je postavljeno jer se u časopisu Kutina-naš grad za vrijeme izborne šutnje tijekom parlamentarnih izbora reklamirao SDP, te se nameće pitanje da li je to učinjeno na račun građana, a čime je prekršena izborna šutnja.

Gradonačelnik je u odgovoru predsjednika HSLS-a optužio da laže i da obmanjuje, na što mu je predsjednik odgovorio da je spreman ići na detektor laži, pa će se otkriti tko laže i obmanjuje javnost.

Treći je pitanja postavio vijećnik Miroslav Šnjarić, a pitanja su se odnosila na financiranje spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća i hrvatskim braniteljima, koji je nedavno podignut u Janja Lipi.
Pitanje je bilo postavljeno gradonačelniku Kutine, u vezi neodobravanja financijske i materijalne potpore za izgradnju navedenog spomenika žrtvama drugog svjetskog rata i poraća, te hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Janja Lipi.
Vijećnik je izjavio da je pročitao priopćenje gradonačelnika, ali da u istom nije odgovoreno na pitanja koja zanimaju građane, radi čega je sada zatražio od gradonačelnika da jasno i argumentirano odgovori pred svima i javnosti da li je izjavio članovima mjesnog odbora Janja Lipe da neće pomoći u izgradnji spomenika ako se žrtvama drugog svjetskog rata ne upišu imena, a na što oni nikada ne bi pristali, te da je prokomentirao DA MOŽDA NA TOM POPISU IMA LJUDI KOJI SU KRALI KOKOŠI PO SELU!!

Pitanje je u nastavku glasilo: Jeste li izjavili da nećete dati pomoć za izgradnju spomenika ustašama da se ne zamjerite svojim glasačima?
Da li ste sumnjali u popis žrtava, obzirom da ste tražili da Vam se dostavi popis?
Da li ste tražili da stradalnici Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata ne budu na istoj ploči kada im je jedna od mnogih stvari zajednička, a to je što su stradali od crvene petokrake?

Gradonačelnik na postavljena pitanja nije imao odgovor, već je samo napomenuo da je sve iznio u pismenom priopćenju, međutim u tom priopćenju nije dan odgovor niti na jedno od postavljenih pitanja.

Moramo primjetiti da je na sjednici gradonačelnik nekoliko puta rekao da je on prvi gradonačelnik koji je na više načina djelovao, aludirajući time da valjda prije njega Kutina nije imala gradonačelnika, da se praktično prije njega ništa nije radilo, i da je on najbolji gradonačelnik Kutine, međutim cijelokupna javnost zna da je to itekako daleko od istine. Za vrijeme njegovog mandata grad Kutina naočigled nazaduje i propada, nema ideja za nove projekte i investicije, a novac se troši na sve strane, dok s druge strane gradonačelnik ne želi dati novac za sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce grada Kutine, i što je još gore ne želi dati novce za drugi tim hitne pomoći, dok za samopromociju i tiskanje časopisa koji ga veličaju troši stotine tisuća kuna.