NA PREDSTAVKU HSLS-A PONOVNO UPOZORENJE POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE GRADU KUTINI

 

HSLS Kutina već više od dvije godine upozorava da ova gradska vlast ne radi transparentno, da se blokiraju mediji, da se vrši cenzura i ne objavljuju bitne informacije. Čak i one informacije koje se objavljuju nisu potpune, sakrivaju se važni podaci o radu gradske uprave te se radi prije svega na sakrivanju informacija vezano za donacije grada, sponzorstva, ugovore i tko zna još koliko toga bitnog. Takav način rada zagovara i na taj način vlada gradonačelnik Kutine.

Informacije koje se nalaze na internet stranici grada Kutine nisu dostupne građanima na lakopretraživ način, nema poveznica, a proračunski novac se daje fizičkim i pravnim osobama čiji podaci nisu točni i potpuni. Građani nemaju informacije o pravom stanju u gradu Kutini, gradskoj upravi grada Kutine kao i financijama grada, a informacije objavljene na internet stranici grada Kutine – www.Kutina.hr, nisu u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Odgovorna osoba za neobljavljivanje bitnih informacija i rad suprotno Zakonu je gradonačelnik Kutine. Povjerenik za informiranje ponovno daje upozorenje gradu Kutini na predstavku HSLS-a Kutina o netransparentnom radu u gradu Kutini, a vezano za objavu informacija na stranicama grada Kutine što vam prenosimo u cijelosti, a možete ga pogledati na ovom linku DOPIS