KOLIKO STVARNO KOŠTA IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA?

U Proračunu za 2016. godinu koji je donesen u prosincu 2015. godine nalazi se stavka Izgradnja reciklažnog dvorišta u visini od 1,76 milijuna kuna.
HSLS traži odgovore na slijedeća pitanja;
1. Zašto je predviđeno toliko novaca za reciklažno dvorište u Kutini kada je HSLS običnom anketom došao do saznanja da se reciklažna dvorišta po drugim JLS izgrađuju unutar milijun kuna.
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim aktima propisano je što sve reciklažno dvorište mora imati i to je sasvim lako izvedivo unutar milijun kuna.
Za primjer možemo uzeti reciklažno dvorište u Gradu Čakovcu gdje su rekli slijedeće ;
“Naše reciklažno dvorište je površine cca 1.000 m², koštalo je oko :
600.000 kn – građevinski radovi, oko 300.000 kn kontejneri i „kućice“ za opasni otpad, i oko 60.000 kn projekti. Zaokruženo možemo reći 1 milijun”.
HSLS se pita da li može koštati više od milijun kuna kao u slučaju Eko Moslavine d.o.o.? Pa naravno da može, sve ovisi o tome koliko je veliko, koliko je i kakvih kontejnera, koliko je i kakvih „kućica“ za opasni otpad, da li je u jednom nivou ili je denivelirano (korisnici prilaze kontejnerima s rampe visoke cca 1m), da li je natkriveno, koji su materijali projektirani, koliko se love želi oprati kroz investiciju…
Stoga HSLS postavlja pitanje zašto se gradi očito predimenzionirano reciklažno dvorište i tko će oprati novac?
2. HSLS se pita što je sa idejnim projektom tvrtke Hidroplan d.o.o. iz Zagreba za reciklažno dvorište i pogon za razvrstavanje otpada koji je izrađen još 2011.godine i za koji je plaćeno oko 120.000,00 kuna do 2014 godine (to je dio ukupne cijene idejnog projekta) ?
3.HSLS se pita što je sa lokacijskom dozvolom za reciklažno dvorište koja je istekla u ljetu 2014. godine (sadašnji direktor je tada već bio direktor Eko Moslavine d.o.o.), a odnosila se na gore navedeni projekt za pogon za razvrstavanje otpada i reciklažno dvorište. I koliko će se ponovno morati platiti za lokacijsku dozvolu i da li su otkupljene sve čestice (zemljišta) od fizičkih osoba koje su potrebne za izgradnju pogona i reciklažnog dvorišta?(ima čestica na zemljištu uz deponiju koje su jos 2014. bile u vlasnistvu RH ili fizičkih osoba)
4. čemu i mobilna reciklažna dvorišta “na kotačima” ako će se graditi fiksno reciklažno dvorište uz odlagalište Kutina, a znamo da je po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom sukladno broju stanovnika Kutina obveznik jednog fiksnog reciklažnog dvorišta?
Da li to znači da će građani Kutine financirati mobilno reciklažno dvorište kojim će se služiti građani drugih općina i gradova u domeni područja prikupljanja Eko Moslavine, konkretno Grada Popovače i Općine Velika Ludina?
Na istoj sjednici gradskog vijeća na kojoj je donesen Proračun grada Kutine, predsjednik kluba vijećnika HSLS-a Davor Kljakić postavio je pitanje zašto se predviđa toliki novac za izgradnju reciklažnog dvorišta (1,76 milijuna kuna) kada su druge jedinice lokalne samouprave svoja reciklažna dvorišta sagradila do iznosa od 1 milijun kuna?
Postavljamo pitanje u čijim džepovima će završiti razlika od otprilike 700.000 kuna?