Konferencija za tisak HSLS-a Ogranak Kutina održana dana 7.12.2015. godine.

Teme:
1. Prijedlog amandmana HSLS-a na prijedlog proračuna Grada Kutine za 2016 godine
2. „Božićna košarica“

1. Prijedlog amandmana HSLS-a na prijedlog proračuna Grada Kutine za 2016 godine

HSLS ogranak Kutina ima namjeru pokušati zajednički djelovati kao i do sada, da u teškoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji pomogne Gradu Kutini da usvoji dobar proračun, a o tome smo i javno govorili.

Gradonačelnik kao i do sada našu želju za suradnjom odbija svojom bahatošću i nerazumijevanjem situacije u kojoj se grad Kutina nalazi. Kao što znate mi smo u više navrata upozoravali na ne transparentno trošenje novaca iz gradskog proračuna na razna putovanja, tiskanje časopisa i ostalo, a sve u cilju promidžbe gradonačelnika. Nema toliko potrebnih investicija, niti zapošljavanja, te se grad Kutina ne razvija u ispravnom i željenom smjeru.

Gradonačelnik umjesto da usmjerava novce u gospodarstvo i razvijanje komunalnih društava zapošljava veliki broj podobnih ljudi u gradsku upravu, gradska poduzeća i ustanove, te time opterećuje poslovanje istih.

Prijedlog proračuna za 2016 godinu je nerealan, nije razvojan jer ne vidimo nove investicije. Prihodi su nerealno planirani iz razloga zato što nisu ostvarivi.
• Prihodi od prodaje zemljišta 6.050 000,00 kn
• Pomoći 6.120 000,00
• Zaduživanje (kredit) 6.176 000,00

Iz rashoda je vidljivo da se gradonačelnik ponaša kao da je proračun grada Kutine njegov osobni bankomat. Novac se ne raspoređuje po prioritetima, značaju i kriterijima.

HSLS smatra da je u okruženju koje je teško i u RH i SMŽ i Gradu Kutini
potrebno sve koncentrirati na nekoliko ključnih stvari i to:

a. Gospodarstvo
Sredstva se trebaju grupirati i usmjeravati u investicije (podržavamo investicije u poslovnim zonama, ulaganja u vrtiće i škole, te dodatno ulaganje u zdravstvo (drugi tim hitne pomoći – 300 000,00 kn) – sve ostalo treba smanjiti i preusmjeravati u gradnju magistralnog vodovoda Kutina –Ilova-Banova Jaruga
b. Građani
50% subvencije za nabavu školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola (1 000. 000, 00 kn)
c. Socijala
Povećanje izdvajanja za pomoć socijalno ugroženim građanima

Izvori sredstava
• Nema svaštarenja, moramo poredati prioritete, a mi predlažemo jačanje gospodarstva, srednjeg sloja građana i pomoć socijalno potrebitim
• Ukinuti sve projekte koji ovog trenutka nisu prioritet i ta sredstva je potrebno usmjeriti u prioritete koje smo gore naveli
• EKO Moslavina treba sama financirati svoje projekte (prekobrojno politički podobno zaposleni moraju otići iz tvrtke, trošak za iste je više od 1,5 mil kn godišnje)
• Zamjenici gradonačelnika moraju biti isključivo volonteri (dodatno 250.000 kn godišnje ostaje u proračunu)

Sažetak:
Sadašnja vlast nema koncepcije i ne upravlja krizom. HSLS predlaže suradnju, no vlast je ne prihvaća, te se ponaša bahato. HSLS ne želi daljnje opterećenje građana i već dovoljno opterećenog gospodarstva. Želi da se pokrenu investicije, te da se u istima omogući angažiranje naših tvrtki, te pomoć građanima i socijalno potrebitima.

Nema baš nikakvog opravdanja da nakon toliko godina krize da se i dalje povećavaju sredstva za plaće, prava javne uprave i komunalnih društva, a da to plaćaju građani i umirovljenici koji imaju sve manje. Drugi gradovi koji su dizali komunalnu naknadu imaju investicije, a mi smo prije godinu dana podigli cijenu komunalne naknadu za 20%, te uprihodovali 3 000.000,00 kn, a nemamo investicija i ne pomažemo dovoljno gospodarstvu.

2. „Božićna košarica“

HSLS ogranak Kutina organizira i ove godine akciju darivanja potrebitima pod nazivom „Božićna košarica“. Cilj ove akcije je socijalno ugroženim obiteljima na području grada Kutine u ovo božićno vrijeme unijeti dašak radosti i veselja u njihove skromne domove simboličnim poklonima. Podjela poklona održat će se u nedjelju, 20. prosinca 2015. godine. Pripremili smo 50-ak prigodnih paketa koje ćemo podijeliti socijalno ugroženim obiteljima, te posebne poklone za djecu. Sredstva smo osigurali od donatora i članova HSLS-a , a sve u cilju spomenute akcije.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK HSLS
OGRANAK KUTINA

Davor Kljakić