SMANJENJE CIJENA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA POSLJEDICA JE POREZNE REFORME ODNOSNO ODLUKA VLADE I SMANJENJA PDV-A NA USLUGE S 25% NA 13% TE NEMA VEZE S EKO MOSLAVINOM.

 

HSLS Kutina želi spriječiti ovim priopćenjem svaku mogućnost pokušaja vladajućih političkih snaga u Kutini, mogućeg predstavljanja Zakonskih odredbi i odluka Vlade, kao svojih zasluga vezanih za nove, niže cijene odvoza komunalnog otpada u kućanstvima.

Posljedica smanjenja cijena odvoza komunalnog otpada, što je objavljeno kroz priopćenje iz Eko Moslavine, izravno je vezana i vrijedi za cijelu RH, poreznom reformom kada su od nove godine nastupile promjene u porezu na dodanu vriejdnost (PDV), vezano uz odvoz komunalnog otpada.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost određena je primjena obračuna umanjene stope PDV-a u iznosu od 13% na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada – biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnim propisima.

Smanjenje cijena nema nikakve veze sa tvrtkom Eko Moslavina niti gradom Kutina nego je to smanjenje zasluga Vlade RH.

U HSLS-u postavljamo pitanje gdje su i u koju svrhu završila 4 milijuna kuna prihoda u 2015 -toj godini, deponiranjem komunalnog otpada iz drugih gradova i županija na kutinsku deponiju  i zatrpavanjem iste?

To je pravo pitanje za direktora Eko Moslavine i gospodu iz vladajućih SDP-a i HNS-a u Kutini.

Smanjenje cijena izravno je vezano uz odluku nove Vlade RH i nije posljedica nikakvih poslovnih rezultata, niti djelovanja Eko Moslavine.

Vlada je ovim Zakonskim aktima smanjenja PDV-a na spomenute usluge s 25% na 13% zaslužna za niže cijene na teritoriju čitave Hrvatske. No posve je druga priča o tome gdje su završili milijuni zarade od zatrapavanja kutinske deponije tuđim otpadom i HSLS smatra kako građani to imaju pravo znati.