Predsjednik HSLS-a Kutina Davor Kljakić, koji je ujedno i predsjednik kluba vijećnika HSLS-a u Gradskom vijeću grada Kutine, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća ponovno je pokazao da mu je cilj transparentan rad Grada Kutine kao i gradonačelnika Grada Kutine. Predsjednik Kljakić ponovno je ukazao na netransparentnost u radu gradonačelnika te je stoga uz pomoć drugih vijećnika skinuo s dnevnog reda 30. sjednice Gradskog vijeća točku br. 6. pod nazivom „Izvješće gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016“. Naime vijećnici su materijale za navedenu točku dobili tek danas, iako je prema Poslovniku o radu Gradskog vijeća grada Kutine propisano da vijećnici moraju dobiti materijale za sve točke najkasnije 7 dana prije zakazane sjednice. Gradonačelnik je namjerno prekršio Poslovnik i dao materijale danas kako se vijećnici ne bi uspjeli kvalitetno pripremiti i pitati ga važna pitanja o njegovom radu u prvih 6 mjeseci ove godine.

Na aktualnom satu Kljakić je postavio pitanje o radu profesionalnog dogradonačelnika i tražio pismeni odgovor. S obzirom da je profesionalni dogradonačelnik zaposlen u Gradu Kutini već više od 3 godine i košta ovaj grad i njegove građane oko milijun kuna godišnje, Kljakić je pitao što je to profesionalni gradonačelnik u protekle tri godine napravio i koji su njegovi projekti?

Nakon postavljenog pitanja predsjednik Kljakić napomenuo je da profesionalni dogradonačelnik nije potreban i da dodatno opterećuje proračun Grada Kutine, te je pozvao sve građane Grada Kutine da na idućim lokalnim izborima daju povjerenje HSLS-u, jer ćemo transparentno upravljati našim gradom i raditi odgovorno prema svim građanima Grada Kutine, a što sada nije slučaj, te nećemo imati profesionalnog zamjenika gradonačelnika jer je nepotreban, nego ćemo taj novac usmjeriti u sufinanciranje udžbenika za svu djecu osnovnih škola kako bi pomogli svim roditeljima u našem gradu.