Predstavljanje kandidata HSLS-a na listi koalicije Za gospodarsku obnovu Kutine u koju su uključene stranke HDZ, HSLS, HSP Velimir Kvesić, HSP Ante Starčević i HSU

Na listi koalicije Za gospodarsku obnovu Kutine na 8. mjestu je kandidatkinja HSLS-a Ana Balaško.

Ana Balaško rođena je 18.02.1985. u Kutini. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, smjer telekomunikacije i informatika. Zaposlena je u Sjedištu HEP-ODS-a d.o.o. na poslovima strategije, planiranja, razvoja i unaprjeđenja telekomunikacijskih sustava na razini Društva. Udana je i majka je dvoje djece.