Inzistiranje HSLS-ove vijećnice Ane Balaško na izradi nove procjene se isplatilo….skoro 4 mil kn više za Grad Kutinu.

Drago nam je da smo inzistirali na drugoj procjeni i time osigurali skoro 4 mil kn više Gradu Kutini, kada se već odlučilo da se ide u prodaju nekretnina na Malom Lošinju zbog dugotrajnih i neizvjesnih sudskih procesa. Također zahvaljujemo svim vijećnicima koji su podržali naš zahtjev.

Ostajemo dosljedni i tražimo da se sredstva dobivena prodajom ulože u jedan konkretan projekt u interesu Grada Kutine, a ne da se razvodne u proračunu.

Građani priželjkuju i zaslužuju zatvoreni bazen u Kutini, ali mislimo da u ovom trenutku Grad Kutina ne može podnjeti toliki trošak, jer ne radi se samo o velikom trošku izgradnje nego i o kontinuirano velikim troškovima održavanja. Procjena troška izgradnje zatvorenog bazena je oko 30 mil kuna, tako da bez sufinanciranja kroz EU fondove je nerealno i neodgovorno da Grad Kutina samostalno ide u takav projekt.

Realnija opcija je izgradnja novog dječjeg vrtića, jer postoji kontinuirani problem manjka smještajnog kapaciteta u dječjim vrtićima u Kutini. Prošle godine je uz velikodušnu pomoć tvrtke Selk i jednog od osnivača HSLS-a u Kutini, gospodina Ivana Brkića osiguran smještaj za 15 djece koja su bila na listi čekanja, a i ove godine se traži mjesto više u vrtiću. Trebamo biti sretni zbog povećane potražnje za vrtićem, a ne da nam to predstavlja problem.

Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost Kutine.

Više o tome pročitajte na:
http://hsls-kutina.com/hsls-radi-za-dobrobit-grada-i-grada…/

#OdgovornoZaKutinu