HSLS Kutina ovim se putem želi jasno ograditi i demantirati zlonamjerne i netočne informacije koje putem javnih objava i gradskih medija u posljednje vrijeme širi kutinski SDP. Posebnice se to odnosi na posljednje priopćenje gradskog SDP-a, vezanom uz temu odmarališta u Malom Lošinju. Ove političke poteze SDP-a, HSLS Kutina smatra čistim politikanstvom.

Posve je netočna tvrdnja o bilo kakvom sudjelovanju HSLS-a Kutina, samostalno, ili s koalicijskim partnerima, ili pregovorima o prodaji udjela u odmaralištu Mali Lošinj. HSLS nije sudjelovao ni u kakvim razgovorima vezano uz Mali Lošinj, a ne postoji čak ni interna odluka, niti je razmatrano kako će se eventualno glasovati na tu temu ukoliko se ista pojavi na sjedinici Gradskoga vijeća.

Iz ovoga je razvidno da SDP svjesno i zlonamjerno, javno širi dezinformacije i obmanjuje kutinsku javnost.

HSLS Kutina ustraje i danas, kao i u vremenu prije izbora na transparentnom vođenju grada i politici usmjerenoj prema dobrobiti svih građana.

Tvrdnje o netransparentnom radu bivše vladajuće SDP-ove koalicije, potvrđene su i kroz niz radnji institucija pravne države i resornih ministarstava, te je iz tog razloga SDP Kutina, posljednja politička grupacija u Kutini koja bi se trebala danas, pozivati na moral, transparentnost i kritizirati neosnovano putem javnih medija druge, a posebice HSLS.

Dozvolite nam da ovo argumentirano i pojasnimo. Tvrdnje o nekazonitom trošenju javnog novca, te malverzacijama i nesavjesnom poslovanju tijekom SDP-ova mandata, a što je HSLS tvrdio posljednje 4 godine, potvrđene se u više slučajeva. Sektor za financijski proračunski nadzor, ministarstva financija RH utvrdio je tako niz nezakonitosti u poslovanju i trošenju proračunskog novca od strane SDP-ova bivšeg čelnika i tadašnje koalicijske vlasti samo za obuhvatno razdoblje 2015. godine.

“Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji je u radnom odnosu u razdoblju od siječnja do rujna 2015. godine je isplaćivan stalni mjesečni dodatak u iznosu od 650,00 kn mjesečno u bruto iznosu što je protivno odredbi članka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 28/10)….

 “U poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirani su troškovi ostvareni temeljem Ugovora o pružanju usluga u odnosima s javnošću i strateškom komuniciranju sklopljenog s trgovačkim društvom Quintana komunikacije d.o.o. u iznosu od 61.500,00 kn bez vjerodostojne dokumentacije što je suprotno odredbi članka 54. stavak 1. Zakona o proračunu kojim je propisano da se svaki rashod i izdatak iz proračuna mora temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja….”

 U poslovnim knjigama u 2015. godini evidentirani su troškovi reprezenatacije u iznosu od 52.043,00 kn bez vjerodostojne dokumentacije ”što je suprotno odredbi čIanka 54. stavak 1. Zakonu o proračunu kojim je propisano da se svaki rashod i izdatak iz proračuna mora temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja…

 U poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirani su troškovi ostvareni temeljem Ugovora o marketinškoj suradnji s trgovačkim društvom Svijet promocija d.o.o. u iznosu od 40.000,00 kn kao i po dva računa u iznosu od 18.375,00 kn za promotivni materijal za INVEST IN KUTINA bez vjerodostojne dokumentacije što je suprotno odredbi članka 54. stavak 1. Zakona o proračunu kojim je propisano da se svaki rashod i izdatak iz proračuna mora temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza pIaćanja.

Ovo je samo jedan dio pronađenih nezakonitih radnji na štetu javnih financija i građana Grada Kutine, utvrđeno od strane resornog ministarstva. Nedostaje dokumentacija, računi ne odgovoraju ugovornim obvezama i isplatama, te niz drugih nevjerojatnih propusta i makinacija dio je onoga što je ostalo iza SDP-ove gradske vlasti i SDP-ovog bivšeg gradonačelnika Kutine.

Za gore navedene propuste i nezakonito trošenje gradskog novca SDP-ov bivši predsjednik gradonačelnik, čiji suradnici danas ispred SDP-a, moraliziraju i iznose neistine u javnosti i to putem gradskih medija, još 21. rujna prošle godine stigla je obavijest počinitelju prekršaja, u kojoj se navodi kako će protiv bivšeg SDP-ova gradonačelnika biti podignut optužni prijedlog, kao i protiv Grada Kutine (nije poduzimao mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda po osnovu potraživanja za namjenska sredstva za sanaciju komunalne deponije koja na dan 31.12.2015. iznosi 1.199.794,38 kuna čime je postupio protivno odredbama članka 47. Stavak 1. Zakona o proračunu).

Da podsjetimo kolege iz kutinskog SDP-a i javnost na još jednu okolnost na koju je upravo HSLS upućivao tijekom tri godine, kao oporbena stranka, a to je poslovanje i događaji u Eko Moslavini.

Za samo dvije i pol godine u Eko Moslavini je zaposleno ukupno 23 djelatnika, dio razvidno političkim pogodovanjem, iako je tvrtka do tada uspješno poslovala, dakle bez potrebe za tolikim brojem novozaposlenih. Od 2014. godine do danas, novozaposleni u Eko Moslavini su tvrtku stajali 4,5 milijuna kuna.

U tom istom razdoblju u kutinsku je komunalnu deponiju doveženo cca 100 tisuća tona tuđeg komunalnog otpada, čime je deponija uništena i zapunjena.

Za gore navedenu količinu tuđeg deponiranog otpada prema tržišnim cijenama i kalkulacijama trebao se ostvariti prihod od 25 do 30 milijuna kuna, međutim upitno je po kojoj se cijeni smeće kupovalo i koliko je tvrtka ostvarila prihoda. Nije izgrađena potrebna infrastruktura, reciklažno dvorište, nisu nabavljene nove kante, spremnici i ostalo potrebno prema novim zakonskim obvezama odnosno od tih novaca ništa nije uloženo u investicije.

Na nezakonit način, bez odluke gradskoga vijeća nabavljena su dva nova kamiona, te je Grad Kutina opterećen s dodatnih cca 3,5 milijuna kuna (sve će to platiti naši građani).

Treba li ovome dodati činjenicu o tome kako je današnja istaknuta članica SDP-a, koja se pojavljuje na tiskovnim konferencijama, a vodila je tijekom mandata SDP-ove koalicije gradsku tvrtku KSK, dovela svojim postupcima i ne znanjem tvrtku u probleme, te posudila novac od Eko Moslavine u visini cca 250 tisuća kuna, što je opteretilo poslovanje, a što danas ova gradska tvrtka mora vraćati.

HSLS Kutina, stranka je koja je svoj rad usmjerila na rad za dobrobit građana, koja traži transparentnost u radu javne uprave i samouprave i čije su tvrdnje o mnogim malverzacijama iza kojih stoji bivša gradska vlast vođena upravo SDP-om na žalost potvrđene.

Stoga smo mišljenja da javne objede i iznošenje neistina od strane lokalnog SDP-a nisu dobronamjerne, već su zlonamjerno politikanstvo prije svega usmjereno na skretanje pozornosti na teške propuste i razvidne nezakonitosti po štetu Grada i građana, a iza kojih stoji dio gradskog SDP-a i odgovorni pojedinci iz te stranke i njihovih koalicijskih partnera tijekom obnašanja vlasti u Kutini od lipnja 2013-te do lipnja 2017 godine.

Stoga HSLS Kutina poziva sve one koji su sudjelovali i podržavali sve gore navedene radnje po štetu Grada Kutine, da podnesu ostavke i udalje se iz političkog i javnog života Grada Kutine.

 

HSLS Kutina