Mobbing je oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta.

Takvo ponašanje smatra se mobbingom, ako je učestalo i dugotrajno – najmanje 1x tjedno, tijekom najmanje 6 mjeseci.
Sustavno proučavanje mobbing-ponašanja započeo je Heinz Leymann1980-ih.

Naziv je stvoren od engleske riječi mob koja znači svjetina ili gomila. Mobing je široko rasprostranjena pojava, najčešće proučavana na radnim mjestima, a posljedice se odražavaju na socijalno okruženje, radnu sredinu i na pojedinca.

U mobbing se svrstavaju;

 • napadi na mogućnost izražavanja
 • napadi na socijalne kontakte – nerazgovaranje, premještaj u prostorije daleko od
 • dotadašnjih kolega, zabrana radnim kolegama razgovarati sa žrtvom …
 • napadi na ugled – širenje glasina s ciljem napada na osobnost, ogovaranje, ismijavanje,
  ruganje, imitiranje…
 • napadi na kvalitetu životne i radne situacije – nedodjeljivanje radnih zadataka žrtvi,
  oduzimanje svih zadataka na radnome mjestu, tako da žrtva ni sama ne može osmisliti
  radni dan, dodjeljivanje besmislenih zadataka…otkaz…
 • napadi na zdravlje –

Osim Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i određenja iz Ustava RH, problematika mobbinga regulirana je Zakonom o radu, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom o ravnopravnosti spolova i Kaznenim zakonom.

Hrvatska udruga Mobbing savjetuje žrtvama mobbinga;

 • Pismeno zabilježite svaki mobbing nasrtaj i arhivirajte sve pismene dokumente.
 • O onome što vam se događa obavijestite osobu iz vaše radne sredine u koju još uvijek imate povjerenja, a ako takva osoba ne postoji, s povjerenjem se obratite aktivistu nekog od udruženja za zaštitu ljudskih prava, za jednakost spolova ili sl.
 • Otvoreno razgovarajte s osobom koja vas zlostavlja o njenom ponašanju i postupcima.
 • Budite ljubazni sa zlostavljanom osobom, razgovarajte s njom, pomozite joj.
 • Recite zlostavljačima neka prestanu sa svojim ponašanjem.
 • Ne dajte se uvući u mobbing ponašanje!
 • Požalite se osobi koja Vam je izravno nadređena.
 • O svemu biste trebali moći obavijestiti kadrovsku službu i upravu poduzeća.
 • U slučaju pojave psihičkih ili tjelesnih poremećaja, potražite savjet psihologa, psihijatra, liječnika.
 • Potražite savjet pravnika koji se bavi radnim pravom.
 • Trenirajte komunikacijske vještine!
 • Trenirajte tehnike relaksacije

Kakav je zapravo profil zlostavljača; Pa iza svake prepotencije krije se neka impotencija.
Iako je prva asocijacija da se mobbing češće događa u privatnom sektoru, to nije sasvim točno jer javni, državni sektor, iako mu je poslodavac država, itekako je poprište zlostavljanja na poslu, pri čemu se misli na promjene vlasti kada dojučerašnji kadar, bez obzira na svu svoju stručnost, kompetencije, iskustvo…, postaje žrtva smjena (stranačke), nepodobnosti i dr.

U kutinskim gradskim tvrtkama u zadnje dvije godine mobbing je značajno eskalirao jer se događa u posvuda ; Gradskoj upravi, Eko Moslavini, Komunalnim servisima….
Podsjetimo tako da je u Kutini u lipnju 2015. odjeknula vijest u svim medijima o ” Direktoru iz pakla” iz tvrtke Eko Moslavina Kutina;
“Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1949.) zbog počinjenja kaznenog djela zlostavljanja na radu iz članka 133. stavak 1. Kaznenog zakona. (9. 6. 2015.)
Optužnicom se okrivljenika tereti da je od 16. svibnja do 14. kolovoza 2014. te od 29. rujna do 12. studenog 2014. u Kutini, kao direktor trgovačkog društva, zaposlenici u tom trgovačkom društvu rekao da od njega u startu ima žuti karton, da se pripazi da ne dobije i crveni karton, da se nije dobro ponašala i da nije vezala konja gdje gazda kaže, isključio ju je od obavljanja posla i zabranio joj da obavlja čak i niže plaćene poslove na koje ju je rasporedio bez ikakvog opravdanog razloga. Zaposlenica je svakodnevno dolazila na posao, no nije joj bilo dopušteno obavljati niti jedan zadatak iz opisa njenog radnog mjesta.

Okrivljenik je naložio ostalim zaposlenicima da se od nje distanciraju i da s njom ne razgovaraju, a njoj je rekao da bez njegovog dopuštenja ne smije ni sa kim razgovarati….naložio je montiranje kamere usmjerene na njezin ured kako bi se nadziralo njeno kretanje.

Zaposlenica se uslijed svega navedenog razboljela zbog čega je zatražila liječničku pomoć.

Ovakvi primjeri su prisutni posvuda od dolaska sadašnje vlasti, ljudi su u strahu za radna mjesta i vlastitu egzistenciju te šute i trpe što definitivno nije riješenje.

Kao društvo smo također odgovorni prijaviti mobbing koji se događa pored nas inače smo i sami sudionici “zločina”…stoga ne treba šutjeti nego mobbing treba zabilježiti i prijaviti jer sukladno Kaznenom zakonu (čl.133) ) ; Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.