RASIPNIŠTVO KUTINSKE VLASTI

 

HSLS Kutina već dvije godine skreće pozornost na netransparentan način vođenja grada Kutine, te korištenja gradskog, proračunskog novca od strane gradonačelnika Andrije Rudića i sadašnje vlasti.

 

Brojna putovanja, manifestacije, politički obojeni mediji..sve je to samo dio onoga na što se novac poreznih obveznika nemilice troši, dok se za važnije stvari nema novaca

 

HSLS Kutinskoj, ali i široj javnosti želi ovim putem ukazati i na činjenicu da je u teškim gospodarskim okolnostima gradonačelnik Kutine i njegova vlast potrošila samo za reprezentaciju tijekom 2015. godine 146% od planiranih proračunskih sredstava za tu godinu.

 

Da, dobro ste čuli, 146%. Kako? Ovako: u proračunu je za tu godinu bilo planirano 100.000,00 kn, dok je ostvareno, odnosno potrošeno 145.863,34 KN BEZ REBALANSA, BEZ ODOBRENJA GRADSKOG VIJEĆA.

 

Ako 145.863,34 podijelimo na broj dana u godini (365) dobijemo 400 kuna po danu.

Ako 145.863,34 podijelimo na broj radnih dana u 2015.god (251) dobijemo 581 kunu po danu.

Dok pojedini građani nemaju niti za kruh, gradonačelnik i njegovi zamjenici se ponašaju kao da je proračun grada Kutine njihov osobni bankomat, te jedu i piju novcem iz proračuna na trošak građana Kutine.

 

HSLS je zaprepašten ovakvim sramotnim načinom objesnog trošenja novca građana Kutine, bez ikakve kontrole, bez ikakvih moralnih kočnica, bez osvrtanja na tešku gospodarsku i socijalnu sliku društva.

Kutinski gradonačelnik i njegovi suradnici, samo kroz ovaj dio i način na koji troše gradski novac, pokazuju da nemaju nikakvog obzira prema gradskoj imovini, građanima i gradskom novcu, žive na visokoj nozi, a posežu u proračun kao u vlastitu kasicu, bez konzultacija s bilo kim i bez rasprave na gradskom vijeću, koje je odavno pretvoreno u nedemokratsko tijelo, koje radi na politički nekorektan i nelegitiman način.