HSLS Kutina podnio je amandman na proračun grada Kutine za 2016. godinu, kojim je tražio da se sa 50 % sufinancira kupnja udžbenika za svu djecu osnovnih škola grada Kutine. Da se taj amandman usvojio, grad bi morao izdvojiti oko milijun kuna za pomoć svim osnovnoškolcima. Gradonačelnik i njegova vladajuća elita zajedno sa nezavisnim vijećnicima taj su amandman glatko odbili, pravdajući se da nema novaca za djecu. Iako se gdje god stignu reklamiraju da žele poboljšati školstvo u Kutini, nisu pomislili na to da bi zbog dugotrajne krize trebalo financijski pomoći svim roditeljima i smanjiti im izdatke prilikom kupnje ionako preskupih udžbenika.
Gradonačelnik je povećao iznos komunalne naknade za 20 %, čime se u gradsku blagajnu slilo za 2015 i 2016 godinu dodatnih 6 milijuna kuna te također od komunalnog doprinosa (legalizacija) za 2014 i 2015 godinu 5 milijuna kuna koji bi trebali biti namjenski potrošeni za popravak cesta, uličnu rasvjetu, zimsku službu i održavavanje zelenih površina, ali se za to neće potrošiti, nego će se potrošiti za razna promašena putovanja gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika, od kojih nema nikakvih rezultata osim promocije njih samih.
Također moramo napomenuti da se silan novac troši za reprezentaciju, razne manifestacije kao i samopromociju gradonačelnika kroz tiskanje časopisa Kutina naš grad.
Ako su već morali povećati komunalnu naknadu protiv čijeg povećanja je HSLS glasao, mogli su onda barem milijun kuna potrošiti na korisnu stvar i pomoći svim roditeljima osnovnoškolaca u gradu Kutini. Besplatne udžbenike u nekom obliku osigurali su grad Zagreb, Varaždin, Ivanić-Grad i mnogi drugi, ali naši vladajući za to nemaju novaca niti sluha, ali za netransparentno trošenje novaca itekako imaju.
Radi navedenog HSLS Kutina smatra da je naša dužnost pomoći svim socijalno ugroženim obiteljima u gradu Kutini, te je stoga pokrenuo akciju u kojoj će dijeliti bilježnice i školski pribor za školarce čiji roditelji nisu u mogućnosti kupiti sve ono što je njihovoj djeci potrebno.