Direktor Eko Moslavine bi morao znati da održivi razvoj nije samo zaštita okoliša. On je i participativna demokracija u kojoj građani sudjeluju u direktnoj raspravi o najboljim rješenjima, a odluke se donose kako bi pružile maksimalnu korist uz minimalnu štetu po okoliš, grad i stanovnike.

HDZ, HSLS i HSS žele se osvrnuti na njegov demant objavljen na gradskom portalu 22. listopada

Naravno, nisu nas samo ekološka pitanja potaknula na aktivnu borbu. Sudjelovanje u radu kroz Gradsko vijeće dalo nam je novi pogled na načine „rada“ lokalne trgovačke SDP koalicije garnirane podobnim klijentelizmom, koja je devastirala Kutinu, grad sa 25.000 stanovnika u široj okolici, grad s  nepostojećom vodom i kanalizacijom u svim dijelovima, neuređenim zelenim površinama, grad bez dječjih igrališta, s neuređenim prometnicama i grad sa tonama tuđeg otpada na odlagalištu i devastiranom cestom. Direktoru Eko Moslavine je s obzirom na aktivno sudjelovanje na Grupacijama održavanja čistoće i raznim skupovima onda sasvim jasno i poznato da je Hrvatski sustav gospodarenja otpadom godinama među najgorima u EU, odvaja se samo 15% ukupne količine otpada, a do 2020. obvezni smo odvajati i reciklirati 50%. Unatoč tim činjenicama, Ministarstvo na čelu sa direktorovim političkim miljenicima niti u novom Planu ne nastoji građanima osigurati kvalitetnu infrastrukturu za odvajanje i recikliranje. Planira se nastavak zaostalog sustava u kojem je potrebno proizvoditi velike količine miješanog otpada koji bi se diljem RH prevozio do megalomanskih regionalnih centara u kojima bi se usitnjavao i zatim dalje prevozio na spaljivanje u cementare i spalionicu otpada. Takvim sustavom nećemo ispuniti zadane obaveze, no to direktora Eko Moslavine čini se puno ne dira, s obzirom da još nije krenuo niti u izgradnju reciklažnog dvorišta koje smo po zakonu morali imati još od srpnja 2013. godine, a već se hvali konceptom doslovno u povojima u obliku mobilnih reciklažnih dvorišta.

HDZ, HSLS i HSS se pitaju zašto već nemamo reciklažno dvorište kada se direktor već toliko drži rokova u dijelovima u kojima njemu to odgovara i zašto je direktor Eko Moslavine d.o.o. svjesno dopustio da mu istekne lokacijska dozvola za reciklažno dvorište?  HDZ, HSLS i HSS se stoga i dalje opravdano brinu zbog direktorovog koncepta gospodarenja otpadom „dovezimo tuđe smeće u naše dvorište“ i mogućih penala. Uzimajući u obzir postojeću razinu prihoda i troškova svima je jasno kako će Eko Moslavina d.o.o. namaknuti sredstva potrebna za tolike novozaposlene ( 15 novozaposlenih) čija imena nećemo javno iznositi.

HDZ, HSLS i HSS se pitaju koliko dugo ovo komunalno društvo može izdržati ovakav financijski pritisak?

S opravdanjem se pitamo čeka li nas uskoro novi scenarij drastičnog povećanja cijene odvoza smeća? Također se pitamo i kada će direktor Eko Moslavine konačno dati na uvid tražene ugovore za zaprimanje otpada iz Hrv. Kostajnice i sada iz Makarske? HDZ, HSLS i HSS se žele osvrnuti i na prozivanje oporbenih čelnika neznalicama oko teme koliko će koštati sanacija odlagališta. Ako je nakana ili obaveza dovoziti zemlju i njome popunjavati odlagalište čak bih se i mogli  složiti s direktorom, jer će u tom slučaju cijena zatvaranja biti toliko veća koliko je trošak iskopa, prijevoza i ugradnje zemlje u tijelo odlagališta.

Ali…uvijek ima “ali”.

Ali ako se radi normalno, sam trošak zatvaranja puno ne ovisi o popunjenosti odlagališta. Kad bismo odlagalište prekrivali na postignutih npr. 3 m visine sigurno bismo potrošili manje folija i manje rada nego u slučaju kada bismo isto odlagalište zatvarali na 23 m visine. U drugom slučaju će nam trebati više materijala i više rada da izgradimo prekrivni sustav. Ako odlagalište nije popunjeno do kraja postojeći otpad se jednostavno buldozerom formira u neki suvisli oblik, kompaktorom se zbije najviše koliko je moguće i zatim se preko otpada postave slojevi prekrivnog sustava: izravnavajući sloj, plinodrenažni sloj, HDPE geomembrana, drenažni sloj za vodu, protusmrzavajući sloj i rekultivirajući sloj.  Dakle, trošak zatvaranja ne ovisi bitno o stupnju popunjenosti odlagališta, ali možemo reći da je svakako nešto manji ako je manje otpada, odnosno da raste s povećanjem količine otpada. Međutim s povećanjem količine otpada raste i količina prihodovanog novca iz kojeg bi se mogli platiti novozaposleni i zato direktor Eko Moslavine zagovara svoju teoriju.

I na kraju ono što „bode u oči“ u tekstu direktorovog demanta je učešće Grada Kutine od samo 10%!? Po kojem zakonu i pravilniku je on došao do tog postotka?

FZOEU sufinancira JLS stupnjevano:

–          Normalne (da ne kažemo bogate) s 40 %

–          Smanjenog fiskalnog kapaciteta s 60 %

–          Otočne jedinice lokalne samouprave s 80 %

Dakle da je Grad Kutina nerazvijena JLS na otoku sufinanciranje FZOEU bi iznosilo najviše 80 %, a Kutina bi učestvovala s 20 % , stoga se HDZ, HSLS I HSS pitaju kako je direktor uspio doći na samo 10 %?