Članovi Gradskih vijeća Kutine i Popovače obišli su Odlagalište neopasnog otpada u Kutini. Vijećnike je posebno zanimalo odlaganje papira, plastike i biootpada kojeg su građani odvojeno sakupljali na kućnom pragu.
Direktorica TD EKO MOSLAVINA d.o.o. Adrijana Cvrtila pojasnila im je kako se zbrinjava papir, plastika i biorazgradivi otpad koji se odvojen kao korisna sirovina predaje na daljnju obradu ovlaštenim sakupljačima.

Od početka primjene novog sustava zbrinjavanja otpada i obaveznog odvajanja, otpada na kućnom pragu količine papira i plastike utrostručile su se.To je zahtjevalo dodatne napore u organizaciji radne snage kako bi se sve prikupilo i u sortirnici razvrstalo. Otkupne cijene papira i plastike izuzetno su niske pa sortirnica otpada na Odlagalištu u Kutini ostvaruje gubitak oko 400 tisuća kn. Za zbrinjavanje biootpada EKO MOSLAVINA d.o.o. mora plaćati ovlaštenom sakupljaču jer nemamo vlastitu kompostanu, stoga je u fazi priprema dokumentacije za izgradnju vlastite kompostane. Gradonačelnik Kutine rekao je kako su troškovi sustava utjecali i na povećanje cijene usluge odvoza otpada, ali Kutina je negdje u zlatnoj sredini po visini cijena odvoza otpada. Kutina je napravila značajan iskorak u uvođenju novog sustava,čipirane su kante za naplatu prema stvarno predanim količinama otpada, postavljeni su polupodzemni spremnici za odvojeno sakupljane otpada. Gradonačelnik Kutine je dodao kako ipak ima problema koji su posljedica nesporazuma i mijenjanja navika te nema isključivog krivca za takvo stanje, jer sustav podjednako ovisi o Gradu, o davatelju javne usluge i korisnicima usluge. Sustav će se unapređivati, građani će dobiti nove kante u svibnju ove godine, bit će izgrađeno i Reciklažno dvorište u Kutini.

Direktorica Eko Moslavine na kraju je pozvala sve predstavnike stanara u zgradama sa područja Kutine, Popovače i Velike Ludine na Kvartovske razgovore u Arcus club, u petak 15. veljače u 18 sati. Nakon Kvartovskih razgovora EKO MOSLAVINA d.o.o. će posjetiti sve mjesne odbore sa područja Gradova Kutine i Popovače  te Općine Velika Ludina kako bi korisnike javne usluge dodatno educirali kako razvrstavati otpad.