Davor Kljakić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

davor.kljakic@gmail.com

tel: 098/499-885

Glibo Ivica
Podpredsjednik ogranka
Krmelić Hrvoje Podpredsjednik ogranka
Šnjarić Miroslav Podpredsjednik ogranka
Podoreški Matija
Tajnik
Miklenić Ivan
Član Nadzornog odbora
Matjačić Zvonko Član Nadzornog odbora
Obadić Dubravko
Član Nadzornog odbora
 

Članovi izvršnog odbora

Davor Kljakić

Miroslav Šnjarić

Ivica Glibo

Hrvoje Krmelić

Tomislav Pleše

Matija Podoreški

Dalibor Weiser

Adrijana Cvrtila

Jasna Borovnjak

Gordana Davidović

Marija Pezić

Marin Lilovac

Vlado Gruičić

Ivo Krpez

Damir Korica

Đurđica Rupčić

Dario Lilijan

Jure Rendulić

 
 
Kutinska Slatina Marina Horvatović
Stupovača Juro Rendulić
Katoličke Čaire Željko Antolović
Kletište Đurđica Rubčić
Brinjani Dario Lilijan
Janja Lipa Ivica Krpez
Husain Damir Korica
Dalibor Weiser Rizničar
Matija Podoreški   Tajnik