ZAŠTO JE GRADONAČELNIK KUTINE LJUT KADA GA SE PITA ZA NOVAC POREZNIH OBVEZNIKA?

 

Zašto se kutinski gradonačelnik odaje nekontroliranom bijesu, kreveljenju i mržnji prema vijećnicima HSLS-a u Kutini kada spomenemo novac? Gradski novac. Novac poreznih obveznika, koji bi trebali znati gdje se, kako i na koji način njihov novac troši.

Čemu tolika nervoza gradonačelnika Kutine, kada se postave pitanja koja su razumna, kojima se želi tražiti potvrdu transparentnog rada lokalne politike i pošten odnos prema građanima čijim glasovima određena politička opcija ili zbir tih opcija uokviren u koalicije upravlja gradom?

Možda gradonačelnika i ostale koji obnašaju trenutnu lokalnu vlast zabrinjava istina, a vjerojatno ih još i više zabrinjava; matematika. Jer matematika, nepogrešiva, egzaktna i nepromjenjiva znanost, govori suprotno od onoga što govori gradonačelnik Kutine i njegovi suradnici. HSLS se zalaže da se istina predoči građanima, kao i matematika koja govori o njihovom novcu i kako se isti troši.

A ta matematika, osim nepostojećih priča i bajki o tobožnjim uštedama, ili nekakvim grijesima prošlih vlasti, kaže ovako. Današnji gradonačelnik i njegova gradska uprava stigli su do isteka treće godine mandata i „postigli“ sljedeće uspjehe.

Potrošili su, a do konca mandata će i više Vašeg novca između ostalog i na sljedeći način, više u odnosu na ranije mandate, ili razdoblja samo po sadašnjim projekcijama u razdoblju svog mandata 2013-2017 otprilike:

Troškovi za zaposlene gradska uprava i ustanove 3.000.000,00 kn

 

Troškovi za zaposlene u Eko Moslavini  4.000.000.00 kn – novo zaposleni bez potrebe

 

Troškovi profesionalnog zamjenika gradonačelnika 1.000.000,00 kn

 

Troškovi za zaposlene u Ksk 250.000,00 kn (stručnjak za marketing)

 

Reprezentacija, putovanja 200.000,00

 

Kutinsko ljeto, koncerti 200.000,00

 

Časopis –Kutina naš grad 120.000,00

 

Prihod u proračunu porastao od komunalne naknade koja je podignuta za 20 %  – 7.500.000,00 kn (za 2,5 god. od 11 mj. 2014-6 mj. 2017)

 

Naravno, ovo je samo dio troškova koje je stvorila ili će do konca mandata realizirati sadašnja gradska uprava i gradonačelnik. Napominjemo; u vremenima koja nikada nisu bila gospodarski, socijalno i društveno teža za Kutinu, ali i šire.

 

Možda sada možete shvatiti čemu bijes gradonačelnika, kada mu se ukaže na novac, Vaš novac, ili ga se pita gdje je taj novac, koliko ga je i na koji način utrošeno i je li se to moglo drugačije, odgovornije i poštenije prema Vama, građanima Kutine, bez obzira na vaše političko, vjersko, ili bilo koje drugo opredjeljenje.